Anak Pintar Centre | Taska dan Pusat Jagaan Kanak-Kanak

EnglishMalay
EnglishMalay
EnglishMalay

Modul Pendidikan

Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pengasuhan kanak-kanak dalam suasana yang selamat, ceria dan selesa.

anakpintarcentre.com
Play Video

Modul Pendidikan Anak Pintar Centre

Anak Pintar Centre mengadaptasikan modul pendidikan terancang yang dikenali sebagai pendidikan dan perkembangan awal kanak-kanak. Modul pendidikan ini bukan hanya tertumpu kepada bahagian asuhan, tapi juga terhadap pertumbuhan kanak-kanak di awal usia, berkonsepkan Belajar Sambil Bermain.  Penasihat utama dalam program serta aktiviti kanak-kanak di Anak Pintar Centre ini di pantau serta mendapat tunjuk ajar daripada Profesor Madya Dr Bustam Bin Kamri.

0
+
Tahun

Pengalaman

0
+
Kanak-Kanak

Yang Berpendidikan

0
+
Cawangan

Di Seluruh Malaysia

0
+
Kakitangan

Yang Berkelayakan

6 Spek Penting Modul Pendidikan

Perkembangan fizikal

Perkembangan Kognitif / mental

Perkembangan Bahasa

Perkembangan Sosio Emosi

Program Penerapan Fardhu Ain

Penerapan Jasmani & Rohani Berasaskan Islam

Ke Arah Generasi Pintar & Cerdas

Memastikan perkembangan kanak-kanak seimbang dengan tahap perkembangan secara normal

Modul Pendidikan di Anak Pintar Centre

Modul ini adalah mengikut sukatan KAP / PERMATA. sesuai dengan perkembangan semasa serta pembesaran kanak-kanak mengikut alam fitrah mereka.

Buku log harian

Buku Log Harian

Rekod Perkembangan

Rekod Perkembangan

Modul Islamik

Modul Islamik

Buku Teknik Sebutan Bunyi 1
Anak Pintar 1

Lancar Membaca

Buku Teknik Sebutan Bunyi 2
Anak Pintar 1

Read Fluently

Buku Teknik Sebutan Bunyi 3
English

Easy Learning

Buku Teknik Sebutan Bunyi 4
Anak Pintar 2

Read Fluently

Buku Teknik Sebutan Bunyi 5
Anak Pintar 2

Lancar Membaca

Modul Aktiviti 1

Modul Aktiviti 1

Modul Aktiviti 2

Modul Aktiviti 2

Modul Aktiviti 3

Modul Aktiviti 3

Modul Aktiviti 4

Modul Aktiviti 4